Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Dilluns 25, ple ordinari del mes de maig

Data de publicació: 20.05.20 07:48
Aquest dilluns, 25 de maig, a partir de les 7 de la tarda, tindrà lloc la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig. A causa de les mesures de prevenció per la situació actual, el ple es celebrarà telemàticament. El ple es podrà seguir en directe a través de la web municipal: http://torello.videoacta.es.

Ordre del dia del Ple ordinari del 25 de maig de 2020

1.- Actes pendents d'aprovar
1.1.- Sessió ordinària del dia 24 d’abril de 2020.

2.- Propostes
2.1.- MEDI AMBIENT - Proposta d’adhesió al pacte d’alcaldes i alcaldesses per al clima i l’energia.
2.2.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ - Modificació del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament als efectes de meritació dels períodes d’incapacitat temporal en les pagues extraordinàries.
2.3.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ - Modificació de l’Acord de Condicions de Treball del personal funcionari de l’Ajuntament als efectes de meritació dels períodes d’incapacitat temporal en les pagues extraordinàries.
2.4.- SECRETARIA - Pròrroga del contracte de serveis de transport adaptat, modalitat porta a porta.
2.5.- SECRETARIA - Aprovació d’una esmena en l’expedient de contractació per a la licitació del contracte de subministrament i manteniment en règim de lloguer de 2 màquines multifuncions noves.
2.6.- SERVEIS ECONÒMICS - Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit.
2.7.- SERVEIS ECONÒMICS - Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 19, per reactivar el sector de la restauració en motiu del covid-19, derogant determinades taxes de l'esmentada ordenança fiscal.
2.8.- SERVEIS ECONÒMICS - Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 11/2020, per transferències del crèdit de partides que s’estimen reductibles.

3.- Control de l'acció de govern
3.1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS que s’han aprovat des de l’última sessió plenària.
3.2.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL que s’han aprovat des de l’última sessió plenària.
3.3.- DONAR COMPTE D’INFORMES DE TRESORERIA - Informe de morositat 1r trimestre de 2020.
3.4.- DONAR COMPTE D’INFORMES DE TRESORERIA - Informe de tresoreria sobre el període mig de pagament primer trimestre de 2020.

4.- Propostes urgents

5.- Precs i preguntes

6.- Informacions

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: