Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

El Consorci del Ter aprova un conveni de custòdia fluvial amb l'Ajuntament de Torelló a la zona del polígon Matabosch

Zona Matabosch
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 23.03.20 13:48
El darrer Consell de Govern del Consorci del Ter, que va tenir lloc el 4 de març a Ripoll, va aprovar el text del conveni de custòdia fluvial amb l'Ajuntament de Torelló per una zona del polígon de Matabosch, amb una superfície aproximada de 10,43 hectàrees. L'objectiu és garantir la protecció i desenvolupament de l'ecosistema i entorn fluvial existent en aquest àmbit amb un adequat estudi, protecció, recuperació i gestió dels boscos de ribera i del conjunt de l'espai.

En una primera fase, el Consorci del Ter inventariarà i recollirà totes les dades referents a les espècies, hàbitats, poblacions, ecosistemes i altres característiques de l'espai, per després elaborar les propostes de gestió i la programació anual d'actuacions previstes. Cal tenir en compte que l'aprofitament de les planes fluvials com a terrenys aptes per al desenvolupament de molts usos ha incidit notablement en els rius i la seva dinàmica, eliminant bona part del bosc i altres formacions de ribera.

Al riu i a l'interior de la finca s'hi troben espècies com el barb de muntanya, el martinet de nit, el martinet blanc, el milà negre, el blauet, i altra fauna d'interès com la bagra, la merla d'aigua o el bernat pescaire. A més, es tracta d'un espai freqüentat per ardeids, anàtides, corbs marins i llúdrigues, entre altres.

El conveni té una vigència de quatre anys, prorrogable per períodes anuals.

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: