Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Torelló aprova un paquet de mesures econòmiques de flexibilització per pal·liar els efectes del COVID-19

Data de publicació: 20.03.20 15:45
L’àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Torelló ha aprovat un conjunt de mesures de flexibilització per disminuir l’impacte econòmic del coronavirus en el teixit productiu i social del municipi. Aquestes mesures afecten el cobrament d'impostos, taxes i quotes, els pagaments i la promoció de l'activitat econòmica a Torelló.

Pel que fa al cobrament d’impostos, durant el mes d’abril no es generarà cap dels cobraments previstos. I el cobrament de l’impost de vehicles que era fins al mes de maig, s’allarga a juny. A més es flexibilitzaran les dates del calendari fiscal 2020 per tal d’ajornar el pagament d’impostos i taxes a tothom qui ho demani i així facilitar-ne la liquidació, ajornant o prolongant els terminis, sense aplicació d’interessos de recàrrec.

En el cobrament de taxes, s'eximirà de la taxa d’ocupació pública i taxa de terrasses pels dies que no s’hagi pogut exercir l’activitat. En el cas de la taxa a les parades del mercat setmanal, es posposarà el cobrament del dia 1 d’abril, corresponent al segon trimestre fins a nova data. També es retornarà l’import d’aquelles taxes que hagin estat abonades pels establiments de restauració durant el període que se’ls ha obligat a mantenir tancats aquests establiments pels efectes del Covid-19. El mateix procediment se seguirà per les taxes del mercat setmanal en aquelles parades que han hagut de suspendre la seva activitat.

En l'apartat de cobrament de quotes, en la taxa del servei de llar d’infants i de l'Escola d'Arts Plàstiques, en la quota d’abril s’abonaran els dies sense servei de març, a l’espera d’una nova data d’obertura de l’equipament. La piscina i gimnàs municipal també compensaran en futures facturacions, els imports dels dies que els usuaris no han disposat del servei.

Pel que fa als pagaments, l'Ajuntament de Torelló, tot i tenir un termini de pagament de factures per sota dels trenta dies, per sota la mitjana, farà el possible per a rebaixar-lo per tal de no perjudicar la tresoreria d’empreses i autònoms.

En l'apartat de promoció de l’activitat econòmica, s'incrementaran els recursos per a l’organització o execució d’accions, un cop superada la crisi, per a la promoció econòmica que beneficiïn directament el comerç i la indústria local.

Finalment, l'Ajuntament, a l’empara del que disposa el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19, dedicarà superàvit municipal a partides d’atenció social per tal d’afavorir els afectats pel coronavirus. Així mateix, es reclamarà al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat l’eliminació de les mesures d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa a les administracions locals, per tal que els ajuntaments puguin destinar més recursos a la reactivació econòmica.

Arxius relacionats


Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: