Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Dilluns 24, ple ordinari del mes de febrer

Data de publicació: 20.02.20 15:48
La Sala Noble de Can Parrella acollirà aquest dilluns, 24 de febrer, a partir de les 7 de la tarda, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener.

Ordre del dia del Ple ordinari del 24 de febrer de 2020

1.- Actes pendents d'aprovar
1.1.- Sessió ordinària del dia 27 de gener de 2020.

2.- Propostes
2.1.- GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-SP - Modificació dels reglaments reguladors dels Consells Municipals
2.2.- ALCALDIA - Aprovació del Pla Normatiu per al 2020.
2.3.- SECRETARIA - Aprovació conveni-tipus per a l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants (AGIPH) a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
2.4.- SECRETARIA - Aprovació inicial de la modificació del reglament d’accés al casc antic.
2.5.- SERVEIS ECONÒMICS - Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit de factures corresponents a serveis prestats o subministraments realitzats l’any 2019 pels quals no hi ha crèdit suficient en el pressupost de l’exercici en el qual es van prestar.

3.- Control de l'acció de govern
3.1.- MOCIÓ DEL PSC-CP de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona.
3.2.- MOCIÓ DE JUNTSXCAT-JUNTS sobre el manteniment dels espais públics.
3.3.- MOCIÓ CONJUNTA DE CUP-SP, JXCAT I PSC-CP sobre l’impuls en la tramitació de la 34a modificació puntual del PGOU: U.A. núm. 8 “El Puig”.
3.4.- MOCIÓ DE LA CUP-SP per impulsar una línia diària de bus interurbà entre Osona i la Universitat Autònoma de Barcelona.
3.5.- SECRETARIA - Donar a conèixer al ple dels decrets des de l’última sessió plenària.
3.6.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JGL aprovades des de l’última sessió plenària.
3.7.- TRESORERIA - Informe de morositat del 4t trimestre de 2019.
3.8.- TRESORERIA - Donar a conèixer l’informe sobre el PMP del 4t trimestre de 2019.
3.9.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ - Donar a conèixer al Ple el nombre de personal eventual del 4t trimestre de 2019.

4.- Propostes urgents
4.1.- MANIFEST de tots els grups municipals a l'ajuntament de Torelló amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les dones

5.- Precs i preguntes

6.- Informacions

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: