Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Dilluns 27, ple ordinari del mes de gener

Data de publicació: 24.01.20 15:48
La Sala Noble de Can Parrella acollirà aquest dilluns, 27 de gener, a partir de les 7 de la tarda, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener.

Ordre del dia del Ple ordinari del 27 de gener de 2020

1.- Actes pendents d'aprovar
1.1.- Sessió ordinària del dia 23 de desembre de 2019.

2.- Propostes
2.1.- POLÍTIQUES D'IGUALTAT - Aprovar el Pla Intern d'Igualtat i de Gènere de l'Ajuntament de Torelló.
2.2.- SERVEIS ECONÒMICS - Aprovar l'expedient del pressupost general de l'Ajuntament de Torelló de l'exercici 2020 i donar compte del pressupost del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura de l'exercici 2020.

3.- Control de l'acció de govern
3.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-SP per un nou model, energètic.
3.2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-SP per a la recuperació de les fonts contaminades.
3.3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA que s'han signat des de l'última sessió plenària.
3.4.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JGL aprovades des de l'última sessió plenària.

4.- Propostes urgents
4.1.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ - Aprovació de l’increment del 2 per cent a partir de les nòmines de gener de 2020 del personal de l’Ajuntament de Torello.

5.- Precs i preguntes

6.- Informacions

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: