Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Dilluns 23, ple ordinari del mes de desembre

Data de publicació: 16.12.19 14:48
La Sala Noble de Can Parrella acollirà aquest dilluns, 23 de desembre, a partir de les 7 de la tarda, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de desembre.

Ordre del dia del Ple ordinari del 23 de desembre de 2019

1.- Actes pendents d'aprovar
1.1.- Sessió ordinària del dia 25 de novembre de 2019

2.- Propostes
2.1.- MEDI AMBIENT - Renovació del conveni per a la gestió de la deixalleria municipal.
2.2.- RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ – Modificació del conveni col•lectiu de treball del personal laboral per restablir la jornada laboral de 35 hores setmanals.
2.3.- RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ – Modificació de l’acord regulador de les condicions de Treball del personal funcionari i Anex de la Policia Local (període 2013-15) per restablir la jornada laboral de 35 hores setmanals.
2.4.- SECRETARIA - Aprovació inicial de la modificació del reglament regulador de l'accés al casc antic
2.5.- SECRETARIA - Creació d'una comissió informativa de caràcter especial per fer el seguiment de la gestió del servei de subministrament d'aigua i sanejament municipal
2.6.- SECRETARIA - Aprovació expedient de licitació i plecs contracte de serveis de manteniment dels sistemes d’alarma contra intrusió, alarma contra incendis i extintors i altres elements contra incendis, dels equipaments municipals
2.7.- SERVEIS ECONÒMICS - Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Torelló per a l’exercici 2019
2.8.- URBANISME - Dictamen sobre l'aprovació del text refós de la 33a Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU) a l’Avinguda El Castell, 81, del municipi de Torelló

3.- Control de l'acció de govern
3.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP per la creació d'una agenda pública per l'alcalde i els regidors de l'equip de govern
3.2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTSxCAT a favor del comerç local
3.3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA que s'han signat des de l'última sessió plenària
3.4.- DONAR COMPTE EXPRESSA D'UN DECRET - Referent al nomenament de membres del Consell municipal de Seguretat Ciutadana i mobilitat
3.5.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JGL aprovades des de l'última sessió ordinària del ple.

4.- Propostes urgents

5.- Precs i preguntes

6.- Informacions

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: