Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Dilluns 25, ple ordinari del mes de novembre

Data de publicació: 22.11.19 15:42
La Sala Noble de Can Parrella acollirà, aquest dilluns, 25 de novembre, a partir de les 7 de la tarda, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de novembre.

Ordre del dia del Ple ordinari del 25 de novembre de 2019

1.- Actes pendents d'aprovar
1.1.- Sessió ordinària del dia 28 d'octubre de 2019

2.- Propostes
2.1.- INFÀNCIA I JOVENTUT – Adhesió al manifest 25 de novembre
2.2.- MEDI AMBIENT - Ratificació modificació estatuts Consorci del Ter
2.3.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ - Modificació de la Relació de llocs de treball en aplicació de l'increment del 0,30% de la massa salarial de 2018 permès pel Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit de sector públic

3.- Control de l'acció de govern
3.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP TORELLÓ-SP, sobre el llibre d'estil urbanístic
3.2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JXCAT-JUNTS - Torelló lliure de plàstics
3.3.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS aprovats des de l'última sessió plenària
3.4.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JGL aprovades des de l'última sessió ordinària del ple.
3.5.- DONAR COMPTE D’INFORMES D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA - Donar compte del cost efectiu dels serveis corresponent a l'exercici 2018
3.6.- DONAR COMPTE D’INFORMES D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA - Informe tresorera sobre el període mig de pagament tercer trimestre de 2019
3.7.- DONAR COMPTE D’INFORMES D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA - Informe de morositat 3r trimestre de 2019
3.8.- DONAR COMPTE D'INFORMES DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ - Donar a conèixer el nombre de personal eventual del segon trimestre

4.- Propostes urgents

5.- Precs i preguntes

6.- Informacions


Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: