Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Del 2 al 30 de setembre es podran presentar les sol·licituds d'ajuts d'urgència social en concepte de pobresa energètica

Data de publicació: 28.08.19 14:29
La regidoria de Benestar Social i Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Torelló ha fet públics els detalls d'una nova convocatòria d'ajuts d'urgència social en concepte de pobresa energètica. Poden optar-hi les persones i/o famílies empadronades i que visquin a Torelló i que compleixin amb els requisits econòmics d'ingressos que marca la convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 30 de setembre.

Els ajuts d’urgència social en concepte de pobresa energètica tenen per finalitat cobrir les despeses bàsiques de subministrament d’energia elèctrica, de gas i aigua i altres sistemes d’escalfament a la llar (butà, llenyà, pèl·lets, gasoil...) dels habitatges on resideixen famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social de Torelló.

Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades a Torelló. A tal efecte, les persones beneficiàries han d’estar empadronades i viure a l’immoble destinat a ús d’habitatge sobre el qual se sol·licita la subvenció, sense ostentar la titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge, a la data de la sol·licitud.

Aquestes persones hauran de complir amb els requisits que es fixen com a criteris de concessió i que tenen en compte el seu nivell d’ingressos econòmics.

Per a la determinació de les situacions de risc de pobresa energètica, es tindrà en compte la renda disponible màxima mensual de la unitat familiar, segons l’IRSC (Índex de renda de suficiència) de cada exercici corresponent, que es calcularà en funció dels membres de la unitat familiar.

Cada persona, família o unitat de convivència podrà presentar una sol·licitud anual, amb un import màxim de 400 euros per any.

Les persones interessades poden informar-se i presentar la sol·licitud, del 2 al 30 de setembre, a les dependències dels Serveis Socials “La Carrera”, ronda del Puig, 2 de Torelló.

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: