Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Avui dimarts, a les 9 de la nit, ple extraordinari d'aprovació del cartipàs

Data de publicació: 02.07.19 12:42
La Sala Noble de Can Parrella acollirà, aquest dimarts, 2 de juliol, a partir de les 9 de la nit, la sessió plenària extraordinària d'aprovació del cartipàs municipal.

Ordre del dia del Ple extraordinari del 2 de juliol de 2019

1.- Actes pendents d'aprovar
1.1.- Sessió extraordinària de constitució del nou consistori del dia 15 de juny de 2019

2.- Propostes
2.1.- ALCALDIA - Acord de periodicitat de les sessions plenàries
2.4.- ALCALDIA - Delegació del ple a l'alcalde
2.3.- ALCALDIA - Aprovació de les indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes
2.2.- ALCALDIA - Creació i composició de les comissions informatives
2.5.- ALCALDIA - Nomenament de representants de l'Ajuntament als organismes i entitats en què participa
2.6.- ALCALDIA - Donar compte de la constitució dels grups municipals

3.- Control de l'acció de govern
3.1.- DONAR COMPTE AL PLE D'UN DECRET de l'alcaldia de formació de la Junta de Govern Local
3.2.- DONAR COMPTE AL PLE D'UN DECRET de designació dels tinents d'alcalde
3.3.- DONAR COMPTE AL PLE - Del decret de l'alcaldia d'aprovació del cartipàs

4.- Propostes urgents

5.- Precs i preguntes

6.- Informacions

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: