Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Dilluns 20, ple ordinari del mes de maig

Data de publicació: 17.05.19 10:02
La Sala Noble de Can Parrella acollirà, aquest dilluns, 20 de maig, a partir de les 7 de la tarda, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig.

1.- Actes pendents d’aprovar
1.1.- Sessió ordinària del dia 29 d'abril de 2019

2.- Propostes
2.1.- HISENDA - Aprovació inicial de la modificació del pressupost 12/2019
2.2.- SECRETARIA - Licitació del servei de jardineria del municipi
2.3.- SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT – Aprovació inicial del Pla Municipal de Protecció Civil
2.4.- URBANISME – Aprovació inicial de la 34a modificació puntual del PGOU UA núm. 8 “El Puig”

3.- Control de l’acció de govern
3.1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS - Donar compte des decrets aprovats des de l'última sessió plenària
3.2.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JGL aprovades des de l'última sessió ordinària del ple.
3.3.- RECURSOS HUMANS - Donar compte del nombre de personal eventual
3.4.- TRESORERIA.- Donar compte del Pla de Tresoreria any 2019
3.5.- TRESORERIA- Informe morositat primer trimestre 2019
3.6.- TRESORERIA - Informe de tresoreria sobre el període mig de pagament del 1er trimestre de 2019

4.- Propostes urgents

5.- Precs i preguntes

6.- Informacions

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: