Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

El Pla d'Acció Municipal (PAM) es tanca amb un 79% d'accions executades

Data de publicació: 11.04.19 09:12
A finals de març es va fer la darrera reunió de valoració del Pla d'Acció Municipal (PAM), una eina de gestió i anàlisi de l’acció de govern que tenia l'objectiu d'incrementar la transparència envers els ciutadans i el personal de l’Ajuntament de Torelló. El PAM, que ha rebut el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, s'ha concretat en 115 accions específiques, amb un grau d'assoliment del 79%.

Aquesta eina de gestió que ha fet servir l'equip de govern durant la darrera legislatura va posar-se en marxa identificant 5 grans objectius estratègics, que es van desglossar en 24 objectius operatius i que, a la pràctica, es concretaven en 115 accions específiques repartides en nou categories i associades als diferents departaments de l’Ajuntament.

Més enllà del 79% d'assoliment general, destaca que l'estat d'execució dels 5 grans objectius estratègics ha finalitzat per sobre del 50% i que en tres dels cinc objectius la xifra s'apropa o supera el 90%. L'objectiu estratègic amb un percentatge més alt d'assoliment ha estat 'Assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de les necessitats personals bàsiques i socials', que ha arribat al 96%.

La valoració final que s'extreu és molt positiva, posant l’accent en l'alt grau d'implicació de tots els departaments en la gestió del PAM. També cal tenir en compte que hi ha accions que no s’han iniciat o no s’han pogut completar, però se n’han fet d’altres que no estaven programades, o que algunes de les actuacions que no s’han fet depenien directament de subvencions que no han arribat. A més, el PAM no contempla el dia a dia de la corporació sinó que recull accions que l’equip de govern ha decidit portar a terme durant la legislatura. Els responsables de la coordinació del Pla d'Acció Municipal també valoren el fet que durant aquests quatre anys el desenvolupament del PAM ha coincidit amb la implementació de l'administració electrònica, un pas important no previst inicialment i que ha afegit càrrega de feina a totes les àrees de l’Ajuntament.

Arxius relacionats


Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: