Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Dilluns 29, ple ordinari del mes d'octubre

Data de publicació: 26.10.18 10:05
La Sala Noble de Can Parrella acollirà, aquest dilluns, 29 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, la sessió plenària ordinària corresponent al mes d'octubre.

Ordre del dia del ple ordinari del 29 d'octubre de 2018

1.- Actes pendents d'aprovar
1.1.- Sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2018

2.- Propostes
2.1.- ALCALDIA - Aprovació d'un conveni sobre l'expropiació forçosa de mutu acord, dels terrenys de la passera, amb els germans Bassas
2.2.- ALCALDIA - Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de trànsit
2.3.- BENESTAR SOCIAL - Aprovació inicial del Reglament d'allotjament temporal en habitatges socials
2.4.- CULTURA/ESPORTS/JOVENTUT - Aprovació inicial del reglament de la sala polivalent
2.5.- HISENDA - Aprovació inicial de la modificació del pressupost, expedient núm. 36/2018
2.6.- HISENDA - Actualització de la retribució a percebre per SOREA, SAU, pel servei de subministrament d'aigua potable al municipi, amb efectes del dia 1 de gener de 2018
2.7.- HISENDA - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per al 2018
2.8.- RECURSOS HUMANS - Proposta d'increment retributiu dels càrrecs electes
2.9.- URBANISME - Aprovació inicial de la modificació del PGOU a l'avinguda del Castell, núm. 85

3.- Control de l'acció de govern
3.1.- GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-SP - Moció per dedicar un element commemoratiu dels fets històrics de l'1 d'Octubre a Torelló
3.2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-SP - Moció per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulador integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública
3.3.- PROPOSTA DECRETS APROVATS DESDE L'ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
3.4.- DONAR COMPTE EXPRESSA D'UN DECRET - Modificació de les dades d'avocació de les competències de la regidora Sra. Carme Francolí
3.5.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JGL APROVADES - Donar compte al ple de les actes de la JGL aprovades des de l'última sessió plenària

4.- Propostes urgents

5.- Precs i preguntes

6.- Informacions

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: