Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Demà comença el període de preinscripcions escolars

Data de publicació: 28.03.19 09:14
El Departament d'Ensenyament inicia demà divendres el període de preinscripció escolar, que anirà del 29 de març al 9 d'abril en el segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

En tots els casos, és necessari presentar el formulari de sol·licitud acompanyat de la següent documentació:

-Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

-Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

-Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys. De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

A més, les persones que hagin al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que ho acredita.

En el calendari de la pàgina de la Generalitat es poden consultar les diferents dates rellevants del procés. Les matrícules hauran de realitzar-se del 20 al 26 de juny d’enguany, els alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO; i del 27 de juny al 3 de juliol, els alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO.

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: