Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Ple de l'Ajuntament del mes de febrer

Ple febrer 21
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 23.02.21 20:02
El ple de l’Ajuntament de Torelló va aprovar, amb el suport de tots els grups, un annex al conveni amb el Consell Comarcal per a la recollida de voluminosos. L’Ajuntament vol ampliar la freqüència de recollida ja que actualment es presta cada quinze dies i s’ha constatat que és insuficient. La intenció és que la recollida passi a ser setmanal (tots els divendres), iniciant-se aquesta ampliació del servei el proper mes d’abril.

Aquesta ampliació implicarà que aquest any 2021 hi hagi 18 dies més de recollida que no pas fins ara. L’augment de la freqüència de recollida comportarà un increment en el cost del servei de 10.067,64 euros.

El ple també va donar llum verda, per unanimitat, a l’adhesió de l’Ajuntament al Consorci d'Osona de Serveis Socials per tal de gestionar els serveis socials bàsics. L’Ajuntament presta actualment la major part dels serveis bàsics de Benestar Social a través de personal propi i es vol continuar prestant aquests serveis directament.

Amb l’adhesió al Consorci, el personal adscrit al Departament de Benestar Social continuarà depenent de l’Ajuntament i el Consorci li transferirà la part que li pertoca de la subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat. El serveis bàsics de Benestar Social que es prestaven des del Consell Comarcal es prestaran directament des del Consorci d’Osona de Serveis Socials i l’Ajuntament abonarà al Consorci el cost d’aquest serveis.

De la mateixa manera que es va fer l’any passat, a proposta de la comissió municipal del Covid, es va acordar, amb l’abstenció de JuntsxCat, la derogació de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, per tal de no agreujar la difícil situació econòmica dels titulars dels establiments de restauració que disposin de terrasses a la via pública.

D’altra banda, el grup municipal del PSC va presentar una moció per a la redacció del projecte i posterior reurbanització de l’avinguda dels Pirineus al barri de l'Estació. La moció considera que, tot i el creixement urbanístic del barri de l’Estació des de fa dècades, una de les zones on menys s’ha actuat ha estat l’avinguda Pirineus; la meitat de la qual està asfaltada i disposa dels serveis bàsics, però l’altra banda no està urbanitzada. Aquesta problemàtica s’ha vist agreujada amb l’augment de trànsit arran de la posada en funcionament del nou aparcament de darrera l’Estació. Per això es considera prioritari pal·liar aquest dèficit i “redactar un projecte de reurbanització el més aviat possible i concretar l’adjudicació de les obres i la seva realització”. La moció es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups.

El grup municipal de la CUP va presentar una moció de suport a Pablo Hasél i la preservació del dret de llibertat d'expressió, concretada en el suport a Pablo Hasél i mostrant el rebuig total i absolut al seu empresonament. I al mateix temps, la moció exigeix l’anul·lació de “totes les causes obertes i de les sentències condemnatòries de qualsevol persona -també dels artistes- que hagi fet ús del seu dret a llibertat d’expressió, concentració i manifestació”. I exigir al Govern de l’Estat Espanyol, la derogació immediata de la llei mordassa i la reformulació total del Codi Penal. La moció es va aprovar, amb l’abstenció del PSC.

Per unanimitat, es va aprovar una proposta de suport a l’amnistia, amb l’abstenció del PSC. La proposta incideix en que “el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal”. I en reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia; i demanar “la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part”. I finalment, fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius”.

I el ple es va adherir a la moció sobre el dret a morir dignament, promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
Una altra moció que va prosperar va ser la que va presentar JuntsxCat per reclamar al Govern de la Generalitat que reculli les propostes i demandes del món local, per tal de saber quins projectes es volen impulsar arreu del territori de Catalunya en el marc de la captació i gestió dels fons Europeus, explorant la possibilitat d'agrupar-los i tramitar-ne el màxim nombre possible.

En un altre punt de l’ordre del dia es va aprovar, per unanimitat, la proposta de pròrroga del contracte de servei de transport adaptat que presta la Fundació privada TAC Osona modalitat porta a porta, consistent en prorrogar el contracte un any més, des de l’1 d’agost de 2021, data en que venç, fins a l’1 d’agost de 2022.

També hi va haver unanimitat en l’aprovació d’un conveni d’encomana de gestió amb el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per regular l’execució d’actuacions en el marc del programa 'Treball, Talent i Tecnologia' de la Diputació de Barcelona. Aquest programa es fonamenta en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de persones, empreses i institucions; i s’hi integren els ajuntaments de Montesquiu, Orís, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora i Torelló. Torelló disposa d’una subvenció de 30.502,60 euros, concedida per la Diputació de Barcelona en el marc del pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

També es va aprovar el pla normatiu per al 2021, instrument per millorar la planificació normativa i incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes. Aquest any està prevista la modificació del reglament regulador de les llars d’infants municipals i la del reglament del servei de control i recollida d’animals de companyia abandonats o perduts.

Es va acordar, amb l’abstenció de la CUP, la pròrroga, fins l’abril de 2022, del contracte de subministrament d’un sistema informàtic de gestió i tramitació electrònica administrativa amb modalitat Saas, amb el contractista Audifilm Consulting per un import de 21.531,95 euros.

I es va donar compte del decret de l’alcaldia d'aprovació del Pla d'Igualtat de Gènere 2021-2025. El Pla d’igualtat de gènere esdevé el marc de referència bàsic de les polítiques d’igualtat efectiva entre dones i homes. Es tracta d’un instrument de planificació i priorització de les actuacions en matèria d’igualtat de gènere al municipi de Torelló, una eina de treball transversal que incorpora àrees i competències municipals i que requereix l’adquisició de compromisos polítics.

En el torn de precs i preguntes, des del PSC es va preguntar per la velocitat dels cotxes al carrer Progrés; per l’enllumenat del carrer Sant Antoni; pel nou enllumenat del municipi; pel funcionament semàfor del carrer Sant Bartomeu; i pel model de recollida de deixalles.

JuntsxCat va preguntar per la planificació anual de la regidoria de Comerç; pel projecte de la pista d’atletisme; pel tema del semàfor del carrer Sant Bartomeu; pels passos de vianants pendents de pintar i per la visibilitat dels que s’han pintat recentment; per la despesa que s’ha fet en matèria de publicitat el 2020; i per les multes d’aparcament de la zona del Firal.

I la CUP es va interessar per l’atenció que es presta als passavolants; per l’obertura del pas al costat del riu Ges a l’alçada del carrer de la Pau; per la reunió informativa amb els veïns del nucli antic; i pels problemes de la pàgina web.

Al final del ple, en l’apartat d’informacions de les regidories es van exposar els següents temes: la preparació de la programació d’activitats del 8M Dia de la Dona; gestions per reobrir la biblioteca del barri de Montserrat; el Torelló Jove està organitzant el projecte Kotkit; la preparació de l’assemblea del barri de Montserrat; la reunió per iniciar el nou Pla Local d’Habitatge; un nou habitatge social per al parc municipal; els treballs al passeig Manuel Colomer i a l’Horta de Can Bassas; les plaques fotovoltaiques a les instal·lacions de la Policia Local; el projecte d’accessibilitat del carrer de la Pau; la nova reunió informativa amb els veïns del nucli antic; la reunió del Consell de Seguretat Ciutadana i Mobilitat; la propera presentació del pla estratègic del sector del metall de la Vall del Ges, Orís i Bisaura; el programa de subvencions directes a les empreses afectades per la Covid amb una borsa d’ajuts de 93.000 euros; el tancament de les instal·lacions de la piscina que, si tot evoluciona bé, serà per un període de tres mesos; i les gestions per a la utilització de la piscina de Sant Pere per part dels usuaris.

També es va informar de la situació actual de la pandèmia, amb 75 positius l’última setmana, i una taxa de reproducció de prop de 2; un total de 1.700 positius i 42 defuncions des de l’inici de la pandèmia; i es va insistir a no abaixar la guàrdia. I també es va informar que aquesta setmana l’EAP Vall del Ges disposarà de les primeres dosis de la vacuna; i que s’ha habilitat el Casal Cívic del carrer Rocaprevera com a centre de vacunació; així com l’inici de les vacunacions del personal docent i administratiu dels centres educatius.

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: