Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

S'aprova el nou Pla Director del Verd Urbà de Torelló

PDVU 1 2020
Ampliar en una finestra emergent Foto: Diputació de Barcelona
PDVU 2 2020
Ampliar en una finestra emergent Foto: Diputació de Barcelona
Data de publicació: 26.08.20 10:58
El ple municipal de juliol va aprovar, amb el vot favorable de tots els grups, el nou Pla Director del Verd Urbà de Torelló (PDVU), elaborat per la Diputació de Barcelona i que actualitza l'anterior document, que datava del 2013. És un treball que ha de servir com a eina de planificació i gestió per millorar la jardineria pública del municipi.

El document permet conèixer l’estat i les possibilitats dels diferents espais verds existents i la idoneïtat de les espècies en el municipi alhora que n’estructura la gestió perquè aquesta sigui més eficient. Inclou, també, un inventari i una diagnosi de tots els espais verds i de l’arbrat viari, amb propostes de gestió i manteniment.

D’acord amb el nou PDVU, Torelló disposa de 26 ha d’espais verds urbans utilitzables per la ciutadania, amb un total de 3.433 arbres, dels quals 1.307 són d’arbrat viari. L'espècie més nombrosa és el til·ler, amb 490 exemplars, un 15% del total. El segueixen el negundo, amb 279, i el plàtan, amb 266 exemplars.

Una gran part dels espais verds, concretament un 26%, correspon a espais vinculats a la xarxa hidrogràfica. De la resta, un 19% són parcs i un 14% es troben vinculats als equipaments del municipi. El 41% restant es troba distribuït en altres tipologies com jardins, places, elements de vialitat o espais de transició del nucli urbà i conurbació de la població.

El treball aprovat proposa actuacions de millora en un 68% dels espais verds i en un 64% de l’arbrat viari. Per a cadascun d’aquests espais es defineix una proposta de millora i s’estableix el nivell de prioritat. Així mateix, per visualitzar l’esforç inversor que això representa, es fa una estimació econòmica i un pla d’inversions de les actuacions necessàries per a un període de 8 anys.

Com a conclusions finals, el treball observa que Torelló disposa d’una bona quantitat i superfície d’espais verds i que es troben ben distribuïts. Detecta, també, que pel municipi transcorren diferents senders i en proposa el planejament d’uns eixos que connectin el municipi amb aquests senders per tal que el nucli urbà quedi molt més lligat amb l’entorn natural proper.

El nou PDVU també proposa un augment de planta arbustiva i entapissant, així com un canvi en el manteniment dels espais verds cap a un model molt més naturalitzat. Pel que fa a arbrat viari destaca la poca diversitat i algunes alineacions en voreres no aptes i escocells petits, pels quals proposa canvis progressius d’espècies o l’eliminació d’algunes alineacions en voreres no aptes o moure-les a la zona d’aparcament.

Durant aquest any, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020, la Diputació de Barcelona ha iniciat els treballs per la redacció d’un Pla de gestió de la poda de l'arbrat viari de Torelló amb l’objectiu d’establir uns criteris comuns basats en el coneixement de l'arbre i millorar la gestió dels treballs de poda de l'arbrat.

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: