Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Dilluns 27, ple ordinari del mes de juliol

Data de publicació: 24.07.20 11:14
Aquest dilluns, 27 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, tindrà lloc la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol. A causa de les mesures de prevenció per la situació actual, el ple es celebrarà telemàticament. El ple es podrà seguir en directe a través de la web municipal: http://torello.videoacta.es.

Ordre del dia del Ple ordinari del 27 de juliol de 2020

1.- Actes pendents d'aprovar
1.1.- Sessió extraordinària amb urgència del dia 29 de juny de 2020

2.- Propostes
2.1.- ALCALDIA - Adhesió de l'Ajuntament de Torelló a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública -AMAP-
2.2.- ALCALDIA - Determinació de les festes locals per al 2021
2.3.- ALCALDIA - Proposta conjunta dels grups municipals i PQNFT per reclamar el restabliment i millora dels serveis de RENFE a l'estació de Torelló
2.4.- ALCALDIA - Proposta de tots els grups municipals CUP, JxCat-Torelló, PSC, per fer efectius els pagaments de les aportacions als grups municipals
2.5.- EDUCACIÓ - Pròrroga del contracte de gestió del servei públic de la llar d'infants Blancaneus
2.6.- EDUCACIÓ - Pròrroga del contracte de gestió del servei públic de la llar d'infants La Cabanya
2.7.- ESPORTS - Modificació del contracte de gestió del servei públic de la piscina coberta
2.8.- MEDI AMBIENT - Aprovació del Pla Director del verd urbà
2.9.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ - Proposta per a l'aprovació del 'Projecte de suport a l'equip d'atenció a les persones grans i a les persones en situació de dependència dels serveis socials bàsics de l'ajuntament de Torelló'
2.10.- SERVEIS ECONÒMICS - Expedient de modificació del pressupost núm. 18/2020, per crèdit extraordinari i transferències de crèdit, finançat amb la baixa de crèdit de partides que s'estimen reductibles
2.11.- SERVEIS ECONÒMICS - Aplicació de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de la modificació del pressupost núm. 20/2020 per l'aplicació del superàvit pressupostari derivat de la liquidació de l'exercici 2019
2.12.- SERVEIS ECONÒMICS - Expedient de modificació del pressupost número 21/2020, per incorporació de romanents per pal·liar els efectes de la COVID-19

3.- Control de l'acció de govern
3.1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS de l'alcaldia que s'han aprovat des de l'última sessió plenària
3.2.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JGL que s'han aprovat des de l'última sessió plenària
3.3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 2020DECR001504 de data 13/07/2020, per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Torelló, de l’exercici 2019

4.- Propostes urgents

5.- Precs i preguntes

6.- Informacions

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: