Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Dilluns 29, ple ordinari del mes de juny

Data de publicació: 22.06.20 10:14
Aquest dilluns, 29 de juny, a partir de les 7 de la tarda, tindrà lloc la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny. A causa de les mesures de prevenció per la situació actual, el ple es celebrarà telemàticament. El ple es podrà seguir en directe a través de la web municipal: http://torello.videoacta.es.

Ordre del dia del Ple ordinari del 29 de juny de 2020

1.- Actes pendents d'aprovar
1.1.- Sessió extraordinària amb urgència del dia 11 de juny de 2020

2.- Propostes
2.1.- ALCALDIA - Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Torelló a la moció que presenta l’AMI en defensa de l’espai públic
2.2.- IGUALTAT: Donar suport a la Declaració Institucional del 28 de juny 2020
2.3.- SECRETARIA - Pròrroga del contracte de gestió del servei municipal d'escola de música de l'ajuntament de Torelló
2.4.- SECRETARIA - Imposició d'una sanció en matèria de gossos potencialment perillosos
2.5.- SECRETARIA - Modificació del contracte de neteja de les dependències i equipaments municipals
2.6.- SERVEIS ECONÒMICS - Aprovar l'actualització dels preus del servei de subministrament d'aigua a 1 de gener de 2020
2.7.- SERVEIS ECONÒMICS - Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 15/2020 per crèdit extraordinari finançat amb la baixa de partides que s'estimen reductibles i amb ingressos no tributaris
2.8.- SERVEIS TERRITORIALS – Aprovació de l’ANNEX al Conveni per la delegació a favor del Consell Comarcal d’Osona de la recollida de deixalles

3.- Control de l'acció de govern
3.1.- MOCIÓ DE LA CUP-SP d’adhesió a la carta dirigida a la consellera de Salut i al conseller de Treball i Afers Socials per reclamar 'ATENCIÓ PRIMÀRIA A LES RESIDÈNCIES'
3.2.- SECRETARIA – Donar a conèixer al Ple els decrets aprovats des de última sessió plenària
3.3.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JGL aprovades des de l'última sessió plenària
3.4.- DONAR A CONÈIXER DECRET D'APROVACIÓ PLA DE TRESORERIA 2020

4.- Propostes urgents

5.- Precs i preguntes

6.- Informacions

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: