Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Ampliació del calendari d'impostos i taxes

Data de publicació: 30.04.20 14:16
Dins del pla de contingència del COVID-19, l'Ajuntament de Torelló amplia els terminis i ajorna el pagament de taxes i impostos. Així, per exemple, l'Impost de Béns i Immobles (IBI) es podrà pagar fins a l'1 de setembre si no està domiciliat i si està domiciliat i fraccionat en quatre terminis, el darrer es cobrarà l'1 de desembre.

Entre la resta d'impostos, el de vehicles amplia el pagament fins al 2 de juny, mentre que l'Impost d'Activitats Econòmiques es podrà pagar fins al 18 de novembre.

Pel que fa a les taxes, la de residus domèstics es podrà pagar fins a l'1 de setembre o l'1 de desembre (segons si està domiciliada o no), i la de residus comercials fins al 2 de novembre. La taxa pels guals d'entrada de vehicles es podrà pagar fins al dia 1 de setembre i la del cementiri fins al 6 de juliol.

En el quadre adjunt a la notícia, podeu consultar tots els nous terminis de pagament d'impostos i taxes.

Arxius relacionats


Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: