Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

El ple aprova una proposta conjunta sobre la gestió de la crisi sanitària i per reclamar una major flexibilitat pressupostària

Data de publicació: 28.04.20 10:26
Un dels punts del primer ple telemàtic de la història de l'Ajuntament, celebrat ahir a la tarda, va ser la proposta conjunta de tots els grups municipals sobre la gestió de la crisi sanitària de la COVID-19 i per reclamar més flexibilitat pressupostària per afrontar-ne les conseqüències econòmiques. La proposta demana que els ajuntaments tinguin més recursos i marge de maniobra a l'hora d'aplicar les mesures de desconfinament.

El text, impulsat conjuntament pels quatre grups polítics municipals, fa un repàs a la situació excepcional motivada per la pandèmia global del COVID-19 i en remarca l'especial incidència que ha tingut a Osona. Per això, i davant l'inici del període de desconfinament, la proposta demana que les mesures 'que s'adoptin es basin en criteris científics i tècnics rigorosos, i que les corporacions municipals tinguin marge de maniobra per poder adaptar les decisions que es prenguin a les especificitats de cada municipi'.

També s'insta a la ciutadania de Torelló a què mantingui l'estricte compliment de les recomanacions que es dictin des de l'administració i, en l'àmbit econòmic, es reclama 'derogar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, la LRSAL (Ley Orgànica 27/2013), per permetre als ajuntaments mobilitzar el romanent de tresoreria per destinar-lo a mesures socials'. En aquest sentit, s'insta al govern de l'estat a fer un pas més i aprovar que la regla de la despesa no sigui d'aplicació per a les corporacions locals durant l'exercici 2020 i 2021.

Entre la resta de peticions, la proposta demana al govern de l’estat 'transferir els recursos econòmics adients als municipis, perquè els ajuntaments tinguem liquiditat suficient per fer front a les nostres inversions en les polítiques socials i econòmiques que haurem d’assumir per revertir la crisi social i econòmica'.

Arxius relacionats


Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: