Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Es crea una comissió per als efectes del COVID i es destinaran 200.000 euros per a la ciutadania amb dificultats

Foto ple virtual
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 28.04.20 10:48
El ple de l’Ajuntament va aprovar la constitució d’una comissió específica per als efectes del COVID-19 i destinarà 200.000 euros a ajudar a cobrir les necessitats més bàsiques a les famílies que tinguin dificultats. El ple es va reunir, aquest dilluns, per primera vegada de forma virtual i es va poder seguir des de la web municipal.

Tots els grups municipals van donar llum verda a la creació d’una Comissió Informativa de caràcter especial per fer el seguiment del Pla de contingència a aplicar per pal·liar els efectes derivats del COVID-19 i les mesures adoptades per evitar la seva propagació.

En l’exposició de motius, es considera que els efectes de la pandèmia del COVID-19 i les mesures adoptades per la seva contenció provocaran unes afectacions econòmiques i socials a la població que precisaran d’un pla de contingència per tal d’aprovar mesures per ajudar a tots aquells ciutadans que es trobin afectats per aquesta situació.

L’alcalde, Marçal Ortuño, va exposar els objectius de la comissió i va explicar que la prioritat és “combatre els efectes socials i econòmics que pateix Torelló arran de la crisi sanitària”. I en aquest sentit, va destacar la voluntat que “cap persona quedi desatesa de les seves necessitats” i que la cobertura de les necessitats més bàsiques arribi a totes les famílies de Torelló que tenen dificultats. Així, va anunciar que el romanent del que disposa l’Ajuntament permetrà una dotació de més de 200.000 euros a aquesta finalitat. Tot seguit, va passar la paraula a cada regidoria per explicar les mesures que s’han portat a terme i les previstes a partir d’ara.

La Comissió estarà formada per l’alcalde Marçal Ortuño, en qualitat de president; la regidora de Benestar Social, Educació i Igualtat, Núria Montanyà, el regidor de Cultura, Joventut i Infància i Participació Ciutadana, Xavier Lozano; el regidor de Serveis territorials, Medi Ambient, Habitatge i Mobilitat, Adrià Jaumira; la regidora de Serveis Econòmics, Secretaria i Seguretat i Civisme, Elisabet Viñas; el regidor d’Esports, Obres, Espai Públic i Manteniment i Salut Pública, David Sánchez; la regidora de Recursos i Organització, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Mercè Faja; el regidor de la CUP-SP-AMUNT, Francesc Manrique; la regidora de Junts per Catalunya-Torelló, Neus Codina; i la regidora del PSC-CP, Roser Roma; i les funcions de secretaria, les exercirà la secretària municipal o funcionari en qui delegui.

Aquesta Comissió podrà ser assistida per tècnics municipals i/o personal especialista en la matèria. D’altra banda, la Comissió es reunirà quinzenalment i podrà reunir-se de manera extraordinària sempre que la Presidència la convoqui. S’ha acordat fixar la durada de la Comissió fins al 31 de desembre de 2020, amb possibilitat de pròrroga per acord de la mateixa Comissió.

A l’inici del ple, l’alcalde Marçal Ortuño, en nom del conjunt de regidors, va expressar el condol a “les famílies que han patit pèrdues en aquesta crisi sanitària” i els ànims a “totes aquelles persones que pateixen o han patit la malaltia, desitjant-los una recuperació ben ràpida”; i també l’agraïment del consistori a “totes aquelles persones que, des del primer moment han treballat incansablement per a cuidar-nos o fer-nos la vida més fàcil”.

Arxius relacionats


Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: