Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Dilluns 28, ple ordinari del mes d'octubre

Data de publicació: 24.10.19 08:42
La Sala Noble de Can Parrella acollirà, aquest dilluns, 28 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, la sessió plenària ordinària corresponent al mes d'octubre.

Ordre del dia del Ple ordinari del 28 d'octubre de 2019

1.- Actes pendents d'aprovar
1.1.- Sessió ordinària del dia 30 de setembre de 2019
1.2.- Sessió extraordinària urgent del dia 14 d'octubre de 2019

2.- Propostes
2.1.- ALCALDIA - Proposta d'acord dels alcaldes i alcaldesses d'Osona en suport al manteniment de l'activitat industrial a la planta de PRYSMIAN de Manlleu
2.2.- SECRETARIA- Canvi nom social contractista gestió servei neteja viària
2.3.- SERVEIS ECONÒMICS - Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per al 2020
2.4.- SERVEIS ECONÒMICS -Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 27/2019 per transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles
2.5.- SERVEIS ECONÒMICS - Proposta d'aplicació de l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de modificació del pressupost núm. 28/2019 per l’aplicació del superàvit pressupostari derivat de la liquidació

3.- Control de l'acció de govern
3.1.- MOCIÓ DE LA CUP-SP per tal que l'Ajuntament s'adhereixi a la Xarxa de municipis per l'economia social i solidària
3.2.- MOCIÓ DE LA CUP-SP de rebuig a les actuacions policials
3.3.- MOCIÓ DE JUNTSXCAT-JUNTS per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica
3.4.- MOCIÓ DE JXCAT-JUNTS referent a la Relació de Llocs de Treball
3.5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA que s'han aprovat des de l'última sessió plenària
3.6.- DONAR A CONÈIXER UN DECRET de data 4 de juliol de 2019, de delegació per a la celebració d'un casament civil
3.7.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL que s'han aprovat des de l'última sessió plenària

4.- Precs i preguntes

5.- Informacions

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: