Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

448 respostes en l’enquesta sobre la Festa Major 2017

Data de publicació: 06.10.17 12:47
L'enquesta sobre la passada Festa Major de Torelló, que ha organitzat la regidoria de Ciutadania Activa de l'Ajuntament, ha recollit un total de 448 respostes. A través de l’enquesta que es va penjar a la web municipal, la ciutadania podia expressar la seva opinió sobre allò que li havia agradat més i menys, i allò que creia que es podia canviar o millorar, a més de puntuar globalment la Festa Major.

S’han obtingut 448 respostes, una xifra significativament més elevada que l’enquesta que es va fer sobre la Festa Major del 2016 que només va registrar 45 respostes. Això vol dir que s’ha multiplicat per 10 la participació. Pel que fa a l’edat dels participants:

-342 fins a 40 anys (76,33 %)
-106 majors de 40 anys (23,66 %)

La lectura que se’n pot fer és que la polèmica sobre els horaris de finalització d’algunes activitats ha disparat la participació del jovent, com ho demostra que d’entre els participants, 213 són menors de 30 anys (47,54 %). Aquesta és una dada altament positiva i des de la regidoria de Ciutadania Activa es voldria que no es quedés aquí sinó que es mantingués o augmentés en les enquestes que es puguin promoure en el futur. Aquesta destacada participació de jovent també és una dada que ajuda a entendre les respostes majoritàries de l’enquesta.

Les preguntes formulades eren:

-Què és el que t’ha agradat més de la Festa Major 2017?
-Què és el que t’ha agradat menys de la Festa Major 2017?
-Què canviaries de la Festa Major 2017?
-Quins aspectes cal millorar?

I l’enquesta es tancava demanant una puntuació de l’1 al 10 de la Festa Major.

Els resultats són valuosos en la mesura que ajudaran en la valoració global de la Festa Major. A més a més, es faran arribar a les entitats que organitzen activitats de la Festa Major per tal que els puguin tenir en consideració.

En la pregunta del que ha agradat més de la Festa Major, la resposta majoritària és els concerts, seguida de la Porronada, les activitats dels Deixebles, l’ambient del poble, el correfoc i els gegants.

I pel que fa al que ha agradat menys, destaquen les restriccions horàries, la compactació dels dies de Festa Major, la no celebració del Riminí i la Porronada.

Finalment, en les dues darreres preguntes, què es canviaria i què cal millorar, s’han registrat aportacions interessants, com ara no segregar els actes per grups d’edat; fer més actes al centre i recuperar la plaça Vella; començar els concerts més d’hora i programar música en directe en altres horaris; potenciar les activitats infantils i de la franja de 12 a 17 anys; més puntualitat; disposar de més policlean al carrer i millorar la neteja; reduir els comportaments incívics; obrir la participació ciutadana en la programació; treballar la conciliació amb els veïns; reconduir la relació de l’Ajuntament amb les entitats organitzadores; i també allargar els horaris i la durada de la Festa Major.

Pel que fa a la valoració de la Festa Major 2017, en una escala de 0 a 10, 101 persones la puntuen amb un 8 (22,5%), 96 amb un 7 (21,4%), 56 amb un 5 (12,5%), 52 amb un 6 (11,6%), 37 amb un 9 (8,3%) i 34 amb un 10 (7,6%). Només la suspenen 72 persones (16,1%). En resum, pràcticament un 60% dels participants en l’enquesta puntuen la Festa Major 2017 amb una nota de 7 o superior.

Arxius relacionats

  • Enquesta FM 2017
     pdf  Arxiu PDF (218,20 Kb) - Data de publicació: 05.10.17

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: