Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   

Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Del 22 al 28 de maig, campanya de control del transport escolar i de menors

Data de publicació: 22.05.17 12:45
Seguint les disposicions del Servei Català de Trànsit, la setmana del 22 al 28 de maig tindrà lloc la setena campanya coordinada de control i vigilància d’aquest any. En aquest cas, serà una campanya d’àmbit territorial català en que es farà el control del transport escolar i de menors, que es farà extensiva al transport de viatgers.

La campanya consistirà en el control de vehicles i conductors dedicats al transport escolar i de menors. S’atendran les condicions administratives, de realització del servei i dels vehicles:

Condicions administratives
- Realitzar transport escolar sense autorització específica

Condicions de realització del servei
- No utilitzar el cinturó de seguretat o SRI
- No disposar d’una plaça o seient per cada menor
- Incomplir les parades o itineraris fixats
- Dèficit d’acompanyant de transport escolar
- Dèficit d’acompanyant de transport a centres d’educació especial
- Permanència al vehicle per un temps superior al permès
- No reservar les places, pròximes a les portes de servei, per a persones amb mobilitat reduïda

Condicions dels vehicles
- Realitzar el servei amb un vehicle de més antiguitat de la màxima permesa
- Realitzar el servei amb un vehicle que incompleix les prescripcions tècniques sobre accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda
- Incompliment de l’obligació de subscriure les assegurances preceptives
- Fitxa tècnica sense segell de transport escolar
- Fitxa tècnica sense revisió tècnica ordinària vigent
- Dèficit del rètol indicatiu de transport escolar
- Altres

A més a més, s’ha afegit un apartat que fa referència a les possibles denúncies, si s’escau, imposades de transport de viatgers, bàsicament de seguretat passiva.

En el marc d’aquest seguit de campanyes coordinades de control i vigilància, per als propers mesos hi ha campanyes previstes d’alcoholèmia i drogues i de motocicletes.

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: