Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Dilluns 24, ple ordinari del mes d'abril

Data de publicació: 18.04.17 10:32
La Sala Noble de Can Parrella acollirà, aquest dilluns, 24 d'abril, a partir de les 7 de la tarda, la sessió plenària ordinària corresponent al mes d'abril. Serà el primer ple que es celebrarà a Can Parrella.

Ordre del dia del ple ordinari del 24 d'abril de 2017


1.- Actes pendents d’aprovar
1.1.- PLE2017/3 Ordinària 27/03/2017.
1.2.- PLE2017/4 Extraordinària 03/04/2017.

2.- Propostes
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA I DE SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT
2.1.- RECURSOS HUMANS
2.1.1.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball.

2.2.- SECRETARIA
2.2.1.- Aprovació Pla Normatiu de l'Ajuntament de Torelló exercici 2017.

3.- Control de l’acció de govern
3.1.- MOCIONS
3.1.1.- GRUP MUNICIPAL DE CUP-SP
3.1.1.1.- MOCIÓ del grup municipal CUP Torelló-SP per la creació d'un nou servei d'atenció a les persones passavolants

3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1.- Donar compte al ple dels decrets aprovats des de l’última sessió plenària.

3.3.- DONAR COMPTE EXPRÉS DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1.- Donar compte del Decret de l'Alcaldia del 31 de març de 2017, d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Torelló, de l'exercici 2016.

3.4.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.4.1.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l'última sessió ordinària del Ple.

4.- Propostes urgents

5.- Precs i preguntes

6.- Informacions

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: