Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

L’Ajuntament presenta al·legacions a la proposta de Sant Pere de concedir la llicència ambiental a la tèrmica

Data de publicació: 07.10.09 13:44
L’Ajuntament de Torelló ha presentat al·legacions a la proposta de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló de concedir la llicència ambiental a SPT Renovable per a l’activitat de planta d’aprofitament energètic de biomassa forestal. Tots els grups municipals han subscrit aquest plec d’al·legacions tret d'ICV-CdG.

Les al·legacions presentades fan referència a aspectes com el soroll, l’impacte paisatgístic, l’emissió de contaminants i la protecció de la salut, i es sustenten en un informe tècnic.

Així, es considera intolerable l’emissió de soroll produït a l’activitat, a banda que en el projecte no es considera el soroll generat per la trituradora de residus. A més, no es justifica l’augment de trànsit de vehicles pesats i les molèsties que provocaran als veïns. I s’adverteix de l’agreujament de la situació de la zona pel que suposarà l’augment de contaminants primaris (NOx-òxids de nitrogen, SO2-diòxid de sofre, CO-monòxid de carboni, partícules i ozó troposfèric).

Per això, l’Ajuntament de Torelló demana que no es concedeixi la llicència fins que l’empresa sol·licitant no aporti diversos estudis:

-Presentació de l’estudi d’impacte acústic en les condicions especificades en l’informe integrat. La solució a les molèsties que generarà l’activitat s’ha de preveure i aplicar-la abans d’executar les obres i la instal·lació de l’activitat, no pas un cop l’activitat es trobi en funcionament.

-Presentació de l’estudi d’impacte i integració paisatgística de les instal·lacions.

-Pel que fa a les emissions de contaminants i qualitat de l’aire, s’ha suposat que es complirà sense un estudi acurat. L’informe integrat especifica que es recomana elaborar l’estudi en base a les condicions climatològiques de 5 anys i, en canvi, només s’ha considerat un trimestre. L’Ajuntament de Torelló creu que s’hauria de fer un estudi molt més seriós perquè davant la importància de les molèsties que pot produir l’activitat, “no ens podem regir per suposicions”.

-Finalment, quant a la protecció de la salut, s’hauria de disposar d’un estudi complet.

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: