Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Dilluns 24, ple ordinari del mes de febrer

Data de publicació: 20.02.14 15:32
La sala de sessions de la Casa de la Vila acollirà, aquest dilluns, 24 de febrer, a partir de les 8 del vespre, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de febrer.

Ordre del dia del ple ordinari del 24 de febrer de 2014


1.- Actes pendents d’aprovar
1.1.- PLE2014/1 Ordinària 27/01/2014.

2.- Propostes.
Comissió informativa d’economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat.
2.1.- ALCALDIA
2.1.1.- Proposta de suport a la campanya de recollida de signatures 'Signa un vot per la independència'.

2.2.- HISENDA
2.2.1.- Aprovar la baixa d'una autorització i disposició de despesa a nom d'Anodizados Torelló, S.L. i altres.
2.2.2.- Acord de delegació de taxes i preus a l'ORGT.

2.3.- RÈGIM INTERN
2.3.1.- Subministrament de dues màquines multifuncions, una Ricoh 3003SP amb mòdul de fax per a les dependències de la policia local, i una Ricoh 2003SP per a les dependències de joventut.

2.4.- SECRETARIA
2.4.1.- Aprovació inicial modificació Reglament regulador de l'accés restringit al nucli antic de Torelló.

2.5.- GRUPS MUNICIPALS
2.5.1.- Proposta de tots els grups municipals, contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

Comissió informativa de territori i urbanisme, de promoció econòmica i de medi ambient.
2.6.- MEDI AMBIENT
2.6.1.- Aprovació modificació Reglament del servei municipal d’horts socials a Mas Cervià.

3.- Control de l’acció de govern.
3.1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
3.1.1.- Donar compte al Ple dels Decrets.

3.2.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.2.1.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l'última sessió plenària.

3.3.- DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.3.1.- Informació sobre les objeccions de la intervenció i la tresoreria municipals.
3.3.2.- Informe de resultat trimestral 4art / trim 2013 Llei 2/2012.

4.- Propostes urgents
4.1.- HISENDA
4.1.1.- Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 4/2013, per crèdit extraordinari finançat amb l'anul·lació de crèdits de partides que s'estimen reductibles.

4.2.- ALCALDIA
4.2.1.- Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
4.2.2.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Torelló i Sport Assistance SL, en relació al contracte de gestió del servei de piscina municipal.

5.- Precs i preguntes.

6.- Informacions.

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: