logo

Associació d'Estudis Torellonencs

Les finalitats de l'entitat són:
  • L'estudi de la vila de Torelló i de la seva comarca en els aspectes científic, industrial, històric i cultural.
  • La conservació i classificació de tota mena d'escrits i documents, llibres i revistes, objectes i altres materials, propietat de l'Associació o bé de tercers, que hagin estat cedits a aquesta en qualsevol forma, que puguin contribuir o siguin d'interès per a l'estudi esmentat.
  • Enriquir i potenciar el patrimoni cultural de la vila de Torelló i de la seva comarca i procurar constantment l'adquisició de nous llibres, documents i objectes d'interès.
  • La divulgació de les seves pròpies activitats i la promoció de tota mena de manifestacions culturals per tal d'enaltir el bon nom i prestigi de la vila de Torelló i de la seva comarca.
Persona de contacte
Pasqual Bernat (president)
Adreça
08570 - Torelló
Telèfon
93 850 56 82
e-mail
arxiu.adet@gmail.com
Web
http://www.adetvallges.cat/

NotíciesAjuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20