logo

Consell de Participació Ciutadana del Teatre Cirvianum

El Consell Municipal del Teatre Cirvianum és l’òrgan a través del qual les diferents entitats i el teixit cultural poden fer les seves aportacions, propostes, suggeriments i demandes dins el marc institucional, per millorar la promoció de la cultura en relació al teatre municipal, a partir de les contribucions de tots els agents que en formen part i que estan implicats en aquest món, i en funció de les necessitats reals que té Torelló i la capacitat del seu potencial humà i material.

El Consell Municipal del Teatre Cirvianum de Torelló és de caràcter consultiu i assessor, compatible amb altres existents que puguin ser creats en altres àrees dins l’àmbit municipal.

Arxius relacionatsAjuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20