logo

Associació Sant Tomàs - PARMO

L'Associació Sant Tomàs - PARMO és una entitat sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública, no governamental i no confessional, que col·labora amb les administracions i institucions públiques i privades per dur a terme la seva missió:

Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a la comarca d'Osona.

Objectius

  • Fomentar a tots nivells l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual en els serveis ordinaris de la comunitat i vetllar per la seva màxima participació, la de llurs famílies i tutors, així com la dels professionals, en el desenvolupament i activitats de l'Entitat.
  • Promoure, crear i/o gestionar a la comarca d'Osona els centres i serveis que siguin necessaris i en la mesura de les seves disponibilitats.
  • Promoure la consciència pública sobre la problemàtica de la discapacitat intel·lectual i la solidaritat de la comunitat així com fomentar la prevenció i els estudis en aquest àmbit.
  • Donar suport a les famílies afectades i facilitar als pares, familiars i tutors informació, formació i assessorament adequat.
  • Facilitar la formació i el suport necessari perquè aquestes persones realitzin un treball que representi un estímul personal i que comporti un salari just i una normalització social. La promoció laboral es fomentarà tant a nivell de la integració a l'empresa ordinària, col·laborant amb totes les empreses, persones i entitats, públiques o privades que puguin promocionar llocs de treball adequats, com a nivell de creació de centres especials de treball.
  • Portar a terme totes aquelles accions encaminades a potenciar i promoure l'autogovern, el creixement personal, la normalització social i en general la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Persona de contacte
Antoni Ramírez (president)
Adreça
Carrer Sot dels Pradals, 7
08500 - Vic
Telèfon
93 885 44 82
e-mail
info@santtomas.cat
Web
http://www.santtomas.cat


Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20