Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Torelló

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Torelló neix amb diversos objectius:

- Donar suport i assistència a pares i mares d'alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat dels centres educatius.
- Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre
- Assistir als pares i mares en el seu dret a intervenir en el control i gestió dels centres
- Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars
- Facilitar la col·laboració dels centres en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn
- Col·laborar en les activitats educatives dels centres i cooperar amb els consells escolars
- Promoure les activitats de formació de pares i mares
- Organitzar activitats i serveis per als alumnes fora de l’horari lectiu
- Promoure la realització conjunta d'activitats entre les AMPAS de Torelló
Persona de contacte
David Sala (president)
Adreça
Carrer Estudis, 7
08570 - Torelló
e-mail
5ampastorello@gmail.com

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: