Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Associació d'Artesans Innovació i Tradició d'Osona INTRO ART

Els fins de l'Associació d'Artesans Innovació i Tradició d'Osona INTRO ART són:
-Representar el sector artesà professional de la comarca d'Osona.
-Reforçar i promoure els productes artesanals autòctons de la comarca d'Osona.
-Establir relacions amb altres entitats o institucions que també tinguin com a objectiu contribuir a la promoció i difusió dels oficis artesans.
-Organitzar i promoure events artesans i artístics, defensant i protegint l'artesania de qualitat.
-Dinamitzar econòmicament el sector artesà professional de la comarca d'Osona.
-Ser interlocutor vàlid enfront els organismes oficials tant de la comarca d'Osona com d'altres administracions públiques sigui quin sigui el seu àmbit d'actuació.
Persona de contacte
Judit Camps Vilaseca
Adreça
Carrer Ges d'Avall, 15
08570 - Torelló
Telèfon
639 66 91 18
e-mail
introartosona@gmail.com
Web
http://www.introart.gesbisaura.cat

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: