logo

Ràdio Ona (emissora municipal)

Ràdio Ona
Ampliar en una finestra emergent Ràdio Ona
Ràdio Ona és l'emissora municipal de Torelló. Hereva d'un llegat radiofònic local que es remunta al 1950, Ràdio Ona -aleshores Ràdio Ona Juvenil- va començar les seves emissions el 1980. Al cap d'uns anys, es va iniciar el procés de legalització de l'emissora (el 1994, la Generalitat concedia la gestió de la ràdio a l'Ajuntament) i el 9 de febrer de 1995 el ple municipal aprovava la creació del Patronat de la Ràdio Municipal de Torelló i el seu reglament.

L’àmbit d’influència i de difusió d’aquesta emissora és sobretot local, donant cabuda a la informació sobre tot el que passa a la vila, ajudant a la normalització de l’ús de la llengua catalana, ajudant a la promoció de les activitats de les entitats locals i fomentant la participació de tots els ciutadans de Torelló en els mitjans de comunicació municipals.

Ràdio Ona emet des del 107.4 de la FM. La seva graella de programació abasta les 24 hores del dia, amb una desconnexió d’una hora al migdia per emetre l’espai informatiu de COM Ràdio, i desconnexions puntuals per als butlletins horaris de l’esmentada emissora. Aquesta extensa producció pròpia és possible gràcies a la combinació de dedicació professional i amateur. Així, al costat de les persones que es dediquen íntegra i professionalment a l’emissora, Ràdio Ona disposa d’un reduït elenc de col·laboradors remunerats i una seixantena de col·laboradors que aporten la seva dedicació desinteressadament. La graella de programació és extensa i variada, tot i que els espais d’informació local són les pedres angulars de la tasca de l’emissora, amb uns continguts que primen el rigor, la proximitat i la immediatesa.

A les seves instal·lacions de la plaça Nova, Ràdio Ona disposa d’un estudi de gravació, d‘un estudi de directe, d’una sala de control, d’un espai de redacció i d’espais per arxiu discogràfic i per material, tot plegat proveït dels necessaris equipaments tècnics per fer possible la seva funció.

Ràdio Ona s'organitza mitjançant el Patronat de la Ràdio Municipal de Torelló. El Patronat es va constituir com a òrgan de gestió de la ràdio de Torelló per promocionar-la i gestionar-la, per acord de Ple de l’ajuntament de Torelló de data 9 de febrer de 1995.


Per realitzar les seves activitats, el Patronat disposa dels següents òrgans: president i junta rectora. La presidència del Patronat l’ostenta l’alcalde de Torelló. La Junta Rectora és l’òrgan superior de govern i està integrada pels membres següents:

-President/a: L’alcalde o Alcaldessa de l’ajuntament de Torelló.
-Vocals:
  • El regidor o la regidora d’informació, o regidoria equivalent.
  • Un regidor o una regidora de cadascun dels grups municipals amb representació al consistori, designat pel seu grup corresponent.
  • Tres vocals designats a l’efecte pel Ple de l’ajuntament.
Persona de contacte
Pere Trabal (director)
Adreça
Hotel d’entitats Josep Bardolet - Plaça Nova, 11, planta baixa
08570 - Torelló
Telèfon
93 850 44 56
Fax
93 850 44 75
e-mail
ona@radioona.com
Web
http://www.radioona.com

Arxius relacionats


Notícies

Temporada Cirvianum 2019-1


Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20