logo

Parròquia de Montserrat

Associació de Veïns del Barri de Montserrat foto
Festes del barri de Montserrat
Adreça
Carrer Núria, 85
Torelló
Telèfon
93 859 05 60
Web
http://www.parroquiesdetorello.wordpress.com


Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20