logo

Parròquia de Sant Feliu

Església parroquial
Ampliar en una finestra emergent Església parroquial
Adreça
Plaça Mossèn Fortià Solà, 1
Torelló
Telèfon
93 859 03 40
Web
http://www.parroquiesdetorello.wordpress.com


Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20