Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Associació Vall del Ges 2014

Les finalitats de l'Associació Vall del Ges 2014 són:

  • Promoure la mobilització i la conscienciació social de la nació catalana per tal d'aconseguir l'estatus jurídic i polític d'estat català, sobirà i independent, en les mateixes condicions que la resta d'estats de la Unió Europea.
  • El foment, el desenvolupament i la defensa de la cultura catalana en tots els àmbits i en tots els sectors de la societat i també davant de les institucions, organismes i entitats públiques o privades quan escaigui.

Per aconseguir les seves finalitats, l'Associació realitza les següents activitats:

-Xerrades i conferències públiques, actes lúdics, actes i campanyes de mobilització i conscienciació social i nacional.
-Promoure i organitzar debats sobre qüestions d'interès cultural, social i nacional.
-Col·laborar amb altres entitats per assolir una més gran eficàcia en l'obtenció dels fins de l'Associació.
Persona de contacte
Jaume Planas i Panadès (president)
Adreça
C. Bellmunt, 26 B
08571 - Sant Vicenç de Torelló
Telèfon
620 04 21 50
e-mail
valldelges2014@gmail.com

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: