Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Campanya contra la violència masclista

Campaya violència masclista
Ampliar en una finestra emergent Campaya violència masclista
Descripció:
La violència vers les dones per part de la parella és una forma de violència de gènere universal i, fonamentalment, ha estat una situació invisible socialment. Invisible en tant que normalitzada i integrada socialment com a part estructural de la relació entre dones i homes. El nostre país ha compartit, i comparteix encara, aquesta situació amb altres com a fruit d’una història determinada pels seus com¬ponents patriarcals.

En els darrers anys s’han produït alguns canvis significatius pel que fa a aquesta invisibilitat. Si bé no podem dir que ara hi ha més violència contra les dones, sí podem dir que ara és visible o són més visibles, tot i que, en gran part, encara hem de parlar d’un fenomen ocult: la majoria de les situacions de violència no són visibles ni identificades.

Des de l’Ajuntament de Torelló s'ha iniciat una campanya implicant tot el teixit associatiu del municipi i és per això que us demanem que signeu el full d’adhessió. La signatura d’aquest document serà per validar la nostra queixa a situacions de violència masclista que es produeixin a l’Estat Espanyol i a Catalunya. Això es farà penjant una banderola del balcó de la Casa de la Vila cada vegada que es produeixi una agressió, on constarà:

Les entitats de torelló i el seu poble diuen:
NO A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Les entitats que s'hi vulguin adherir poden adreçar-se a les oficines municipals (carrer Ges d'Avall, 5) o a través del correu electrònic participacio@ajtorello.cat.

Arxius relacionats

  • Full d'adhesió
     pdf  Arxiu PDF (38,42 Kb) - Data de publicació: 16.02.09

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: