Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Extracte de sessions de Junta de Govern Local (2020)

De conformitat amb l'article 70.1 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, sempre que no es refereixin a decisions corresponents a les atribucions delegades pel ple.

En aquest sentit, i segons el Cartipàs municipal aprovat després de les Eleccions Municipals del 24 de maig, el Ple no ha efectuat cap delegació de les seves competències a la Junta de Govern Local.

Arxius relacionats


Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: