Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Grups municipals

Els grups polítics municipals són òrgans col·legiats de caràcter polític i necessari en l’organització municipal, que tenen com a funció canalitzar l’actuació dels membres de la Corporació que, a aquests efectes, actuaran a través d’aquests, pel millor funcionament dels òrgans de govern.

En cada mandat corporatiu es podran constituir tants grups polítics municipals, com llistes electorals hagin obtingut representació municipal, sense que un mateix regidor pugui formar part de més d’un grup polític, ni aquests puguin estar formats per regidors de diferent llista electoral, excepte que es tracti del grup mixt.

Els grups municipals estan formats per les persones que es van presentar sota una mateixa candidatura a les eleccions municipals; tenen reconeguts drets col·lectius i és al grup a qui es dóna presència a les comissions informatives. Cada grup municipal designa un regidor o regidora que exerceix les funcions de portaveu.

A l'actual consistori, fruit de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, existeixen quatre grups municipals:

ERC-JpT-AM (ERC-Junts per Torelló-Acord Municipal)
Portaveu:
Persona de contacte:
Telèfon:
Pàgina web: (www.esquerra.cat/torello)
Correu electrònic: ercjuntspertorello@gmail.com
Twitter: @ERCtorello
Facebook: https://m.facebook.com/ERC-i-Junts-per-Torell%C3%B3-144846948913668/

CUP-SP
Portaveu:
Persona de contacte:
Adreça de contacte del grup municipal i horaris: Local CUP Torelló-SomPoble. Avinguda Rafael Casanova, 42 (hores convingudes)
Pàgina web: http://torello.cup.cat/
Correu electrònic: cuptorellosompoble@gmail.com
Twitter: @cuptorello
Facebook: https://www.facebook.com/cuptorello/

JuntsxCat (Junts x Catalunya)
Portaveu: Neus Codina Casals
Persona de contacte: Neus Codina Casals
Correu electrònic: info@juntspercatalunyatorello.cat / neus@juntspercatalunyatorello.cat
Twitter: @JxCatTorello

PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya)
Portaveu: Joan Carmona
Persona de contacte: Joan Carmona
Twitter: @psc_torello
Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: