logo

Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2019

Actualment, l'Ajuntament de Torelló no té cap càrrec directiu ni cap càrrec de confiança.

Arxius relacionatsAjuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20