Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Els criteris

Els criteris per escollir les propostes han estat aquests:

-No poden tenir un cost superior als 15.000 euros
-Han de ser viables tècnicament
-No poden estar incloses en el pressupost municipal ordinari
-No han de ser projectes de manteniment sinó projectes a desenvolupar
-Han de ser quantificables econòmicament
-No poden condicionar els pressupostos d’anys posteriors
Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: