Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

L'ARXIU MUNICIPAL DE TORELLÓ

L'APARADOR DE L'ARXIU

Aparador_04_Laboratori
Ampliar en una finestra emergent Festa del peix (1914). Autor: desconegut. Fons fotogràfic 'L'Abans Torelló'
102 ANYS DE LA INAUGURACIÓ DEL LABORATORI ICTIOGÈNIC

A principis del S.XX la Junta de Ciències Naturals de Barcelona va promoure la repoblació de peixos en rius i llacs de Catalunya mitjançant activitats de caire festiu i popular conegudes com les Festes del Peix.

El juny de 1912, Torelló va ser la primera població de la riba del Ter a celebrar la festa del peix. Aquesta festa tenia caràcter lúdic, però també una intenció molt divulgativa. Durant els dos dies que durava la festa les activitats es centraven entorn a la divulgació i el foment de la piscicultura. S’organitzaven conferències, exposicions, concursos de pesca... i es culminaven els actes amb un llançament d’espècies autòctones i al·lòctones de peixos al riu per part dels nens del poble.

El juny de 1914 va tenir lloc la segona Festa del Peix al poble; una edició molt especial, de gran celebració i ressò mediàtic a l’època ja que es va fer coincidir amb la inauguració d’un Laboratori ictiogènic al municipi, dedicat exclusivament a la incubació artificial i cria de peixos. L’existència d’aquests laboratoris en algunes poblacions responia a una política d’estudi, repoblació i introducció d’espècies als rius i llacs catalans, impulsada per la Mancomunitat de Catalunya i acomboiada per la figura de Francesc Darder, veterinari i taxidermista, director del Parc Zoològic i del Laboratori Ictiogènic de Barcelona.

Pel què fa al cas de Torelló, el 3 de febrer de 1914 la Diputació provincial va dictar acord per a la instal·lació del Laboratori ictiogènic al carrer de la Pau (en terrenys de la família Vidal) segons el projecte i els informes elaborats pel professor Francesc Darder. En el mateix acord es consignava un pressupost anual de 3.085 ptes., desglossat en les següents despeses: “lloguer dels terrenys ( 20 ptes.); instal·lació i construcció (800 ptes.); compra d’ous, 50.000 a 10 ptes. el miler (500 ptes.); aigua 20 plomes (750 ptes.); alimentació dels peixos (50 ptes.); remuneració a l’empleat (365 ptes.); 25 viatges del director en 2a classe i fonda (500 ptes.); i despeses menors (100 ptes.)”. A tenir en compte la menció que es fa en el mateix acord sobre la necessitat que “la instalación deberá hacerse en forma que permita, cuando convenga, transportar el laboratorio a otro punto de la provincia”.

La inauguració del laboratori ictiogènic al poble va comptar amb l’assistència i parlaments de representants polítics de la Diputació de Barcelona i l’administració local, així com representats del món de les Ciències Naturals amb el mateix Francesc Darder com a ànima i protagonista de la festa. Tal i com s’havia fet en la primera edició de la Festa del peix, la celebració va culminar amb un llançament de peixos al riu Ter prop de la zona de la Bardissa, una cantada de l’himne del peix i un concurs de pesca.

En l’actualitat la poca informació de què es disposa sobre el laboratori ictiogènic a Torelló està extreta de la premsa de l’època, així com, d’algunes cartes existent a l’arxiu municipal entre l’Ajuntament, la Diputació provincial i el mateix professor Darder. La manca i dispersió de fonts d’informació propicien un cert desconeixement sobre l’evolució d’aquesta pràctica científica de principis del S.XX però, sobretot, no donen respostes sobre les causes de la desaparició d’aquesta instal·lació al nostre municipi.

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: