Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Calendari de conservació i règim d'accés documental


El Calendari de conservació i accés documental, és l’instrument en el qual s’assenyalen les resolucions en termes d’avaluació i nivell d’accés general de cada sèrie documental del Quadre de classificació.


De cada sèrie s’informa sobre la seva disposició relacionada en una o vàries Taules d’Avaluació i Accés Documental (TAAD) aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Accés Documental (CNAATD). Així, pel què fa a l’avaluació trobem tres casuístiques diferenciades:

- Conservació Permanent (CP); es conserva la documentació en els casos que existeixi una TAAD que així en fixi la seva disposició. En els casos de sèries documentals no avaluades o pendents d’aplicació de la TAAD corresponent.

- Destrucció (D): s’elimina la documentació en el termini que indica la TAAD corresponent.

- Tria (T); es realitza una tria en els terminis i criteris fixats per la TAAD corresponent.


En l’actualitat, s’està treballant per a la inclusió de més TAAD al calendari de conservació i eliminació de la documentació municipal, així mateix, en la fixació dels criteris d’accés.


Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: