Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

L'ARXIU MUNICIPAL DE TORELLÓ

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

El Quadre de Classificació és l’instrument que descriu totes les sèries documentals que ha generat i genera l’Ajuntament de Torelló en l’exercici de les funcions que li són pròpies.

Els quadres de classificació presenten una estructura jeràrquica de categories, les quals corresponen a les diferents agrupacions documentals, resultants d’una tramitació seriada i continuada en el temps d’activitats i procediments administratius. D’aquesta manera, el quadre de classificació permet l’organització lògica i jeràrquica de la totalitat de la documentació municipal.

El model actual és funcional-orgànic, és a dir, en el qual els criteris bàsics de classificació són les funcions que legalment desenvolupa l’Ajuntament i, com a criteri auxiliar, s’adopten els criteris orgànics, les formes d’organització interna i l’estructura administrativa i de govern.

El primer nivell del Quadre de classificació del fons de l’Ajuntament de Torelló s’estructura en catorze grans àrees, corresponents a les grans funcions de l’administració local, a partir d’aquest nivell trobarem tots els grups de sèries i les sèries documentals que permeten organitzar i classificar els documents:

1. Administració general
2. Hisenda
3. Proveïments
4. Serveis Socials
5. Sanitat
6. Obres i Urbanisme
7. Seguretat Pública
8. Serveis militars
9. Població
10. Eleccions
11. Ensenyament
12. Cultura
13. Serveis agropecuaris i medi ambient
14. Col·leccions factícies

Així doncs, el Quadre de Classificació resulta bàsic i fonamental, l’esquelet de la gestió documental, ja que permet establir un control unitari de tota la documentació municipal, així com, l’organització i sistematització de la majoria d’operacions incloses en la gestió documental: transferències de documentació a l’arxiu, avaluació documental, elaboració d’instruments de descripció i recuperació de documents, i calendaris de conservació i eliminació, i accés.

En l’actualitat, s’està treballant per a la modificació i aprovació d’una nova versió del Quadre de classificació del fons municipal per tal d’adaptar-lo a noves funcions i demandes de l’administració local.

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: