Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Grups municipals

Els grups polítics municipals són òrgans col·legiats de caràcter polític i necessari en l’organització municipal, que tenen com a funció canalitzar l’actuació dels membres de la Corporació que, a aquests efectes, actuaran a través d’aquests, pel millor funcionament dels òrgans de govern.

En cada mandat corporatiu es podran constituir tants grups polítics municipals, com llistes electorals hagin obtingut representació municipal, sense que un mateix regidor pugui formar part de més d’un grup polític, ni aquests puguin estar formats per regidors de diferent llista electoral, excepte que es tracti del grup mixt.

Els grups municipals estan formats per les persones que es van presentar sota una mateixa candidatura a les eleccions municipals; tenen reconeguts drets col·lectius i és al grup a qui es dóna presència a les comissions informatives. Cada grup municipal designa un regidor o regidora que exerceix les funcions de portaveu.

A l'actual consistori, fruit de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, existeixen cinc grups municipals:

CiU (Convergència i Unió)
Portaveu: Manel Romans Sánchez
Persona de contacte: Manel Romans Sánchez
Telèfon: 93 859 10 50
Correu electrònic: torello@cdc.cat
Twitter: @PDeCAT_Torello

ERC-JpT-AM (ERC-Junts per Torelló-Acord Municipal)
Portaveu: Jordi Casals i Prat
Persona de contacte: Jordi Casals i Prat
Telèfon: 693 520 890
Pàgina web: (www.esquerra.cat/torello)
Correu electrònic: ercjuntspertorello@gmail.com
Twitter: @ERCtorello
Facebook: https://m.facebook.com/ERC-i-Junts-per-Torell%C3%B3-144846948913668/

CUP-PA-SP
Portaveu: Francesc Manrique Aumatell
Persona de contacte: Francesc Manrique Aumatell, Elena Crespi Asensio, Lluís Toneu Panicot
Adreça de contacte del grup municipal i horaris: Local CUP Torelló-SomPoble. Avinguda Rafael Casanova, 42 (hores convingudes)
Pàgina web: http://torello.cup.cat/
Correu electrònic: cuptorellosompoble@gmail.com
Twitter: @cuptorello
Facebook: https://www.facebook.com/cuptorello/

FEM Torelló
Portaveu: David Forcada Rifà
Persona de contacte: Marc Fontserè Candell
Telèfon: 656 702 241
Pàgina web: www.davidforcada.cat
Correu electrònic: femtorello@gmail.com
Twitter: @FemTorello
Facebook: https://www.facebook.com/FemTorello

PSC-CP (Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés)
Portaveu: Francesc Rivera García
Persona de contacte: Francesc Rivera García
Twitter: @psc_torello

INDEMNITZACIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Pel que fa a les indemnitzacions que perceben els grups polítics municipals per a despeses realitzades en l'exercici de les seves funcions, aquestes van quedar recollides en sessió plenària el dia 6 de juliol de 2015, establint les següents qüanties següents:
a) 24,77 EUR Per cada regidor electe i mes.
b) 99,09 EUR Per cada grup municipal.

Arxius relacionats


Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: