Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

5.7 Programa de coordinació, comunicació i participació

Programa de coordinació, comunicació i participació

Acció: Programa que ha de servir per definir i dissenyar una imatge distintiva del projecte de rehabilitació integral del Nucli Antic. També pretén coordinar i donar a conèixer les actuacions que es portaran a terme i els resultats de les mateixes. La participació del veïnat en la definició de les actuacions, i en la posterior avaluació és important i necessària.

Temps d’execució: 2010 – 2011 – 2012 i 2013

Pressupost inicial previst: 400.000,00 euros

Informació prèvia: L’equip tècnic de l’Oficina de Pla de Barris està format per una coordinadora més una tècnica ocupacional. Puntualment, es compta amb el suport d’altres tècnics/ques, oficials i peons de brigades que es contracten mitjançant les subvencions del SOC de Treball als Barris. Cal posar-hi el nombre de contractes de les convocatòries?

Estat actual:
Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: