logo

5.3 Programa per a la igualtat d'oportunitat

Espai Dones

Acció: creació d’un espai per a dones que proporcioni, atenció, suport integral i informació sobre recursos municipals, assessorament jurídic, laboral i sociosanitari. També es preveu que s’hi organitzin activitats (trobades, xerrades, tallers, cursos, etc.) que siguin d’interès per a les participants, i que propiciïn l’intercanvi d’experiències, alhora que ajudin a dinamitzar les associacions de dones del bari. Per tant, es pretén desenvolupar les xarxes de suport entre les dones, fomentar la seva autonomia i el desenvolupament personal.

Temps d’execució: 2013

Pressupost inicial previst: 125.000 euros

Informació prèvia: aquest equipament inicialment estava previst ubicar-lo a l’antic Edifici de Correus

Condicionants: Actualment l’antic Edifici de Correus no és propietat de l’Ajuntament de Torelló i, per tant, cal repensar una nova ubicació.

Estat actual: actualment s’està treballant amb el projecte tècnic de l’Espai Dones (quins serveis ha d’oferir, horaris, sistema de funcionament...)

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20