Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

5.2 Instal·lació d’infraestructures TIC

Instal·lació d’infraestructures TIC

Acció: Proveir el Nucli Antic de les infraestructures necessàries per tenir accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, i superar així la fractura digital entre la població i incentivar l’ús de les tecnologies entre els ciutadans/es.
La millora de les infraestructures ha de permetre l’accés universal i permanent a la xarxa d’Internet capaç de suportar tot tipus de serveis en tecnologies de la informació i la comunicació com l’administració electrònica, teletreball, i ensenyament a distància, entre d’altres.
En l’àmbit del Pla de Barris les infraestructures planificades són disposar de diferents zones Wirless (Jardins Espona, Plaça Nova, Zona Esportiva, Plaça Vella, Parc Municipal...) que permetran a ciutadà connectar-se a la xarxa amb els seus equipaments, portàtils, PDA, telefonia mòbil, etc..,

Temps d’execució: 2012 i 2013

Pressupost inicial previst: 102.000,00 euros

Estat actual: actualment s’està treballant amb el projecte tècnic (reglament, com accedir als diferents punts d’accés – alta com a usuaris...- ). Està pensat que l’accés al servei per navegar es farà a través d’un portal de benvinguda el qual l’usuari haurà d’estar prèviament registrat, en cas de no estar-hi li permetrà navegar només per les pàgines d’informació municipal.
El servei tindrà uns horaris de funcionament que es definiran en funció de l’espai on s’ubiqui el punt d’accés, fora d’aquests horaris no es tindrà accés al servei.
Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: