Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

5.1 Dinamització del comerç

Dinamització del comerç

Acció: accions de promoció i dinamització del comerç al Nucli Antic. L’acció que es proposa es basa en promoure mesures correctores que, per una banda, afavoreixin la instal·lació de nous comerços al barri i, per l’altra, incentivin la millora dels existents. Aquestes actuacions tenen per objectiu:
- Facilitar la modernització dels comerços i empreses
- Promoure l’autoocupació
- Diversificar l’oferta existent
- Reforçar l’activitat comercial existents
Temps d’execució: 2012 (només?)

Pressupost inicial previst: 50.000,00 euros

Estat actual:

Observacions:
Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: