Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

4.1 Oficina d’habitatge i de gestió del Pla Integral de Barris

Oficina d’habitatge i de gestió del Pla Integral de Barris

Acció: Rehabilitació i condicionament de l’edifici existent als jardins Vicenç Pujol.

Temps d’execució: 2010

Pressupost inicial previst: 250.000 euros

Informació prèvia: edifici de 97m2, ubicat dins d’un parc de més de 12.000m2, en estat de total abandonament. Espai qualificat com a equipament públic. L’edifici connecta amb la Plaça Vella, el Carrer Ges d’Avall i la zona esportiva.

Pressupost de l’obra previst en el projecte d’execució: Pressupost d’execució de material: 204.576,80€
6% Benefici industrial sobre 204.576,80€: 12.274,61€
13% Despeses generals sobre 204.576,80€: 26.594,98€
2% Seguretat i salut sobre 204.576,80€: 4.091,54€
Subtotal – 247.537,93€
16€ IVA sobre 247.537,93€: 39.606,07€
Total pressupost per contracte: 287.144,00€

Condicionants:
A uns 3m de l’edifici, pel costat sud, existeix un tancat de planxa que amaga les instal·lacions de depuració d’aqüífer, que suposen unes preexistències importants, tant pel volum que ocupa com pel soroll que genera quan es posa en marxa i, per les canonades que sobresurten del paviment. Per tant, seria convenient poder realitzar el trasllat de tota aquesta instal·lació (gestions ACA)

Estat actual: tot i que el projecte executiu està finalitzat es decideix no tirar endavant l’obra fins que es pugui solucionar els problemes amb l’ACA.

Alternativa: actualment l’Oficina de Gestió de Barris es troba a l’edifici La Carrera, nou Centre d’Acció Social i Comunitàri.
Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: