Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

2.3 Millora del riu Ges

Millora del riu Ges

Acció: Es vol recuperar la funcionalitat ecològica i el valor paisatgístic del riu Ges.

Temps d’execució: any 2013

Pressupost inicial previst: 100.000 euros

Estat actual: S’ha començat a treballar amb el projecte tècnic en diferents aspectes:
- Gestió de la llera del riu: eliminació del mur d’aigües baixes i construcció d’una nova escullera de protecció, demolició del tram formigonat al carrer del Pont, eliminació dels horts i corrals de la llera del riu a la zona de Puigbacó
- Gestió de la vegetació: retirada periòdica del brancatge mort i caigut, eliminació dels arbres en les zones on la capacitat hidràulica del riu ho aconsella, eliminació de totes les acàcies, tots els aïllants i alguns dels pollancres existents aigües amunt del pont de Malianta, plantada d’arbres de ribera autòctons aigües amunt del pont de Malianta, plantada d’arbustos de ribera autòctons aigües avall del pont del carrer del Ter, plantada d’arbustos de ribera autòctons a les zones del tram urbà del riu Ges allà on la capacitat hidràulica ho permeti, manteniment de la sanefa canyís al mur d’aigües baixes al llarg de tot el riu
- Gestió del mur exterior: exaltació cromàtica d’algun tram del mur, col·locació de caixes-niu al mur per facilitar la presència d’ocells i quiròpters
- Gestió dels sobreeixidors: col·locació de reixes de desbast en els sobreeixidors dels col·lectors, millora del canal de desguàs dels sobreeixidors dels col·lectors

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: